• Indien je lidgeld bij aanvang van een nieuw dansseizoen nog niet volledig betaald is, wordt de toegang tot de danslessen geweigerd.
 • Er wordt onder geen enkel geval lidgeld terugbetaald. Enkel Studio One VZW kan hier uitzonderlijk anders over beslissen.
 • Bij inschrijving verklaart de danser (of ouder) akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement.
 • Studio One VZW biedt een verzekering aan bij de start van elk nieuw dansseizoen. Alle dansers zijn verzekerd tegen ongevallen die gebeuren tijdens de dansles en die de oorzaak vinden bij dansen alsook de kortste weg heen en terug naar de danslocatie. Ongevallen of kwetsuren dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de lesgever. Zoniet kan de danser geen beroep meer doen op de verzekering.
 • Studio One VZW kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij eventuele diefstal op evenementen georganiseerd door Studio One VZW.
 • Elke inschrijving geeft toestemming om tijdens de danslessen, opendeurdagen of andere evenementen, georganiseerd door Studio One, gefotografeerd of gefilmd te worden door de lesgevers of bestuursleden van Studio One VZW.
  Studio One kan deze foto’s of video’s gebruiken als promomateriaal via website of sociale media.
 • Eigen foto’s of beeldopnames maken tijdens de lessen is verboden, behalve tijdens opendeurdagen. Wie toch filmt zonder toestemming, zal gevraagd worden om het beeldmateriaal te verwijderen.
 • Het is verboden eigen dranken mee te brengen. Er is op de danslocatie telkens de mogelijkheid om een drankje te nuttigen.
 • Bij de lessen is het toegestaan om per danser een aantal begeleiders mee te nemen. Het is echter niet de bedoeling dat dit een familiale uitstap wordt.
 • Tijdens de danslessen dragen de dansers gemakkelijke, sportieve kledij en sportschoenen, tenzij anders gevraagd door de lesgever. Indien de schoenen niet voldoen aan de eisen, kan Studio One VZW de dansers de les weigeren. Deze les wordt NIET terugbetaald.
 • Kauwgom tijdens de dansles is ten strengste verboden.
 • Enkel Studio One VZW beslist welke danser er mag overgaan naar een andere groep.
 • Drugs en verdovende middelen zijn ten strengste verboden binnen Studio One VZW
 • Choreografieën van Studio One VZW worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze mogen niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van Studio One VZW. Bij het overtreden van deze regel wordt de danser onmiddellijk uit de groep gezet.
 • De door u verschafte persoonlijke data wordt verzameld door Studio One VZW, enkel en alleen voor intern gebruik. In geen enkel geval zal uw data worden doorgestuurd naar externe partijen. U kan op ieder moment uw opgeslagen data opvragen en laten wijzigen/verwijderen door ons te contacteren via info@studioone.be.